Přeskočit na hlavní obsah

Jak klasifikovat císařské řezy a analyzovat jejich četnost - ROBSON

 

Připomeňme, že dle WHO by podíl císařských řezů neměl nikde přesahovat 10-15%. V posledních desetiletích se jejich počet ovšem progresivně zvyšuje, ačkoliv všechny faktory, které se podílejí na tomto fenoménu, nejsou ještě zcela známé. Narůst císařských řezů (SC) je problémem veřejného zdraví a také zdrojem mnohých polemik ohledně rizik pro zdraví a výdajů spojených s tímto nárůstem.

Pro porozumění faktorům, které určují tento fenomén a naplánování efektivních opatření pro snížení či zvýšení SC, kde je vhodné, je nezbytné mít nástroje schopné monitorovat a porovnávat podíl císařských řezů v daném zdravotnickém zařízení v průběhu času a mezi různými zdravotnickými zařízeními navzájem. Tradičně se monitoruje percentuální podíl SC na všech porodech na úrovni jednoho zařízení. Tímto způsobem získaná data jsou ovšem velmi variabilní a složité na interpretaci, poněvadž mezi zařízeními se liší úroveň péče (perinatologické centrum vs okresní porodnice), charakteristika rodiček( nízko- vs vysoce rizikové), rozdíly ve standardech péče.

Je zapotřebí mít standardizovaný, přenositelný a důvěryhodný systém. K tomuto účelu se nejlépe hodí Robsonova klasifikace, která umožňuje identifikovat deset dobře definovaných skupin žen, klinicky relevantních pro zhodnocení rozdílů v důvodech přikročení k SC uvnitř těchto skupin. Mimo to je tato klasifikace vhodná pro všechny ženy a ne jen pro ty, které porodí císařským řezem.

Tato klasifikace je jednoduchá, reprodukovatelná a klinicky relevantní. Umožňuje srovnání a analýzu podílu SC uvnitř a mezi skupinami. Identifikuje a analyzuje skupiny žen, které přispívají největším a nejmenším podílem na celkovém procentu SC. Umožňuje porovnat péči u těchto skupin s ostatními zdravotnickými zařízeními, které mají lepší výsledky, a uzpůsobit klinickou praxi, stanovit strategie s cílem zlepšit péči a přikročení k SC.

Každá žena přijatá k porodu, může být zařazena výhradně do jedné z deseti skupin na základě těchto charakteristik:

Parita - nullipara / multipara (narození dítěte hmotnosti >500g nebo >22 týdnů, živé nebo mrtvé, s/bez malformací, předchozí potraty se nepočítají)

Předchozí SC - ano / ne (jiné typy děložních jizev (např. myomektomie) se nepovažují za SC)

Začátek porodu  - spontánní (sem náleží i ženy, které mají plánovaný SC a dostaví se do nemocnice s porodními bolestmi, i ženy, které byly přijaty s porodními bolestmi a později byl u nich použit oxytocin) či indukce (jakákoliv metoda včetně mechanické preindukce) / bez porodu = plánovaný SC

Počet plodů - jeden (i dvojčetná těhotenství u nichž došlo k úmrtí jednoho plodu před 22 týdny / >500g) / více plodů

Gestační věk - předčasný <37 týdnů / v termínu >37 týdnů

Poloha plodu - hlava / konec pánevní / příčná (poloha před rozhodnutím ohledně způsobu vedení porodu nebo před diagnózou porodu – ženy po obratu plodu zevními hmaty jsou považovány za polohu podélnou hlavičkou, mrtvý plod v příčné poloze po vnitřním obratu je považován za polohu koncem pánevním)

Skupiny

1 – nullipary s jedním plodem, v termínu, spontánní začátek porodu

2 – nullipary s jedním plodem, v termínu, a) indukce / b) plánovaný SC

3 - multipary bez předchozího SC, s jedním plodem, v termínu, spontánní začátek porodu

4 - multipary, bez předchozího SC, s jedním plodem, v termínu, a) indukce / b) plánovaný SC

5 - multipary s alespoň jedním SC (5.1 jeden předchozí SC, 5.2 dva a více SC), s jedním plodem, v termínu

6 - nullipary s jedním plodem v poloze koncem pánevním

7 - multipary s jedním plodem v poloze koncem pánevním včetně žen s předchozími SC

8 - vícečetné těhotenství včetně žen s předchozími SC

9 - jeden plod v poloze příčné nebo šikmé včetně žen s předchozími SC

10 - plod v poloze podélné hlavičkou, <37 týdnů včetně žen s předchozími SC

 

Audit and feedback using the Robson classification to reduce caesarean section rates: A systematic review - Scientific Figure on ResearchGate. Available from: https://www.researchgate.net/figure/Robson-classification-system-Reproduced-with-permission-from-World-Health-Organization_fig1_317553129 [accessed 20 Apr, 2021]

Ve skupině 1 by měl být podíl SC menší než 10%.


Ve skupině 2 je podíl SC konstantně okolo 20-30%. (Vyšší podíl v této skupině může znamenat častý neúspěch indukce – chybný výběr žen-kandidátek na indukci, metody indukce)

Ve skupině 3 by podíl neměl být více než 3%.

Ve skupině 4 je vzácně nad 15%. (Za předpokladu, že podskupina 4b je relativně málo početná, vyšší podíl v této skupině může znamenat častý neúspěch indukce – chybný výběr žen-kandidátek na indukci; také by mohl reflektovat touhu žen po SC „na přání“ po traumatickém zážitku minulého porodu)

Ve skupině 5 je považováno za normální 50-60% SC, pokud jsou dobré mateřské a novorozenecké výsledky. (Pokud je vyšší, mohlo by to znamenat vysoký podíl skupiny 5.2 anebo politice plánování císařských řezů pro všechny ženy s předchozí jizvou bez pokusu o vaginální porod).

Ve skupině 8 se podíl SC běžně pohybuje okolo 80%.

Ve skupině 10 je běžně podíl SC 30%. (Pokud je vyšší než 30%, může to znamenat hodně vysoce rizikových těhotenství – IUGR, preeklampsie, které vyžadují plánovaný SC).

Poměr mezi skupinami 6 a 7 by měl být 2:1 (Konce pánevní jsou častější u nullipar).

Kolik procent ze všech SC zaujímají skupiny 1, 2 a 5? Většinou tvoří 2/3 všech SC. Zároveň jsou bodem, kam upřít pozornost, pokud se zdravotnické zařízení snaží snížit podíl SC.

Kolik procent ze všech SC zaujímá skupina 5? Pokud je podíl vysoký, může to znamenat, že v minulých letech byl vysoký podíl SC ve skupinách 1 a 2, což stojí za další zkoumání.

..........

Zdroj:

Tento překlad nebyl vytvořen World Health Organization (WHO). WHO není zodpovědná za obsah a přesnost tohoto překladu. Originální anglická verze je jedinou závaznou a autentickou verzí.

Robson Classification: ImplementationManual. Geneva: World Health Organization; 2017. Licence: CC BY-NC-SA3.0 IGO

 

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Co mi dala a vzala hormonální antikoncepce

Takže, když jsem dnes odešla ze školy, měla jsem poměrně jasno, pro jaký článek dozrál čas. A holky, bude sakra dlouhej , protože toho chci hrozně moc říct - jestli se na něj necítíte, hned to tady radši zaklapněte! No a dneska jsme se po dlouhé době zase viděly celá třída, v podstatě po třech měsících, tolik zážitků, co jsme si potřebovaly říct! Nicméně se pak mezi několika z nás rozpoutala diskuze o hormonální antikoncepci . Jestli začít brát nebo nebrat na problémy s menstruací (nebo spíš nemenstruací). Názor jedné spolužačky byl pro - protože jí to na menstruaci pomohlo (a opravdu hodně lidem pomůže), můj je zásadně proti . Každý ať si udělá názor svůj, ale vysvětlím, proč si myslím to, co si myslím. Je to moje osobní přesvědčení a nikomu ho nevnucuju, jen předkládám body k zamyšlení - proto doufám, že pokud bude diskuze, nebude velmi plamenná. Hodně tomu napomohla naše "třídní" (porodní asistentka) a tento článek od gynekoložky Heleny Máslové . Jo a než začnete, ješt

Studium se chýlí ke konci, co dál?

Kdo by řekl, že se dostanu tak daleko, chach! Co se dá dělat dál? Dál studovat - V porodní asistenci se magistersky dá studovat komunitní porodní asistence , perioperační péče v gynekologii a porodnictví (to i jen jako specializace). Do hloubky jsem to nezkoumala, protože to u mě z finančních důvodů nepřipadá v úvahu. Má to pár háčků. Komunitní ošetřovatelství je v Ostravě a z několika zdrojů se mi doneslo, že to tam stojí za starou belu a takhle po škole člověk vypadne z praxe, páč tam skoro žádná není. Jinak by to byl obor přesně pro mě. Prezenční studium v poho, ale aby se to mohlo studovat dálkově, tak člověk musí mít nějak 1-2 roky praxe v oboru . A perioperační péče (Pardubice) jen prezenčně. A stejně pak člověka finančně neohodnotí dle dosaženého vzdělání . Když jsem byla na praxi na operačních sálech, tak jsem se ptala na tu perioperační specializaci a sestřička mi říkala, že někde to tak asi jde, ale ve větších nemocnicích, kde mají centrální operační sály, si nemůžou do

Odposlechnuto na sále II - přirozený porod a porodní plán

Tak mám právě po noční, jak říkají sestřičky, byl to docela Saigon. Jen jsem přišla na službu a do půl hodiny jsme porodily první paní. Během večera pak následovaly další dvě. Proč si ta moje PA (=porodní asistentka) vždycky ty paní bere, když říká, že už nechce nic dělat? :D Ale aspoň na mě nestihnul padnout spánek. Druhá paní byla třetirodička a zvládla to krásně. Bohužel u obou dvou jsem si tam nějak nezvládla naštelovat ruce a moc to nešlo , tudíž spíš asistovala moje mentorka, takže jsem si to napsala jako asistence. Ale dvakrát se mi povedlo píchnout vodu – protrhnout vak blan, co obaluje miminko, že odteče plodovka, takže úspěch! Co budu psát dál, je založena na dosavadních zkušenostech a rozhovorech s mojí mentorkou - skvělá starší paní, hodná, ale důrazná, s bohatými zkušenostmi a zdravým selským rozumem. Je možné, že za dva roky, až budu pracovat sama, budu psát něco jiného, takže berte na vědomí, že jsem zatím pouze studentka a pouze dávám dohromady informace, co jsem z