28. června 2016

Malý poznateček ke schválení změny vzdělávání sester aka jak "vyřešit" jejich nedostatek

Víte, že už delší dobu nemám převeliké chutě vyjadřovat se k mé profesi a zdravotnictví, nicméně neska vláda schválila systémové změny ve vzdělávání sester, potažmo nelékařských zdravotnických oborů. A upřímně moc nevím, co si o tom všem myslet. Nebo vím, jen doufám, že to tak doopravdy nebude. Věděla jsem o tom už trošku déle, nicméně se mi tomu nechtělo moc věřit a čekala jsem na oficiální zprávu. Píšou, že cílem je stabilizace systému vzdělávání, ale všichni víme, že ve skutečnosti to znamená, jak rychle získat hodně sester, kterých je kritický nedostatek

Teď si dovolím zkopírovat text ze stránek Ministerstva zdravotnictví, MZČR.

Na svém dnešním (27. 6.) jednání schválila vláda návrh zákona č. 96, o vzdělávání zdravotních sester.
„Cílem našeho návrhu je umožnit stabilizaci systému kvalifikačního vzdělávání při zachování jeho kvality, a to především u ošetřovatelských profesí všeobecné sestry, dětské sestry a praktické sestry neboli zdravotnického asistenta. To vše samozřejmě v souladu s aktuálními potřebami v oblasti zdravotnictví,“vysvětlil ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.
Nový zákon by měl kromě jiného
  • rozšířit možnost získání odborné způsobilosti pro výkon povolání všeobecné sestry zkráceným studiem na vyšších odborných školách a pro zdravotnické pracovníky profesí zdravotnický asistent/praktická sestra, porodní asistentka a zdravotnický záchranář;
  • umožnit vykonávat povolání praktické sestry (dosud zdravotnický asistent) bez odborného dohledu, což usnadní začlenění absolventů tohoto oboru do pracovních multidisciplinárních týmů v praxi;
  • rozšířit uplatnitelnost některých zdravotnických povolání v jiných obdobných povoláních (např. zdravotnický záchranář, řidič vozidla zdravotnické záchranné služby budou na základě svého vzdělání způsobilí k výkonu povolání řidiče dopravní zdravotní služby);
  • stanovit magisterskému vzdělávání v oboru fyzioterapie status specializačního vzdělávání;
  • odstranit podmínku specializované způsobilosti pro výkon povolání bez odborného dohledu u povolání radiologického asistenta, který získal způsobilost k výkonu tohoto povolání podle dřívějších právních předpisů (střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou na SZŠ); 
  • zrušit kreditní systém, který sloužil ke kontrole celoživotního vzdělávání, a registraci vázanou na tuto kontrolu, neboť systém se doposud ukázal jako neefektivní.
Pár skromných poznámeček k této velice stručné tiskové zprávě.

Zkráceným studiem..uznávám, že spousta předmětů na VŠ je zbytečných a že asi na sestru všechny ty pytloviny okolo studia VŠ jsou zbytečné, ale doufám teda, že tam bude hodně praxe. Když jsem viděla všeobecné sestry na praxích, tak hodně často jen koukaly a nic moc nedělaly.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...