28. června 2016

Malý poznateček ke schválení změny vzdělávání sester aka jak "vyřešit" jejich nedostatek

Víte, že už delší dobu nemám převeliké chutě vyjadřovat se k mé profesi a zdravotnictví, nicméně neska vláda schválila systémové změny ve vzdělávání sester, potažmo nelékařských zdravotnických oborů. A upřímně moc nevím, co si o tom všem myslet. Nebo vím, jen doufám, že to tak doopravdy nebude. Věděla jsem o tom už trošku déle, nicméně se mi tomu nechtělo moc věřit a čekala jsem na oficiální zprávu. Píšou, že cílem je stabilizace systému vzdělávání, ale všichni víme, že ve skutečnosti to znamená, jak rychle získat hodně sester, kterých je kritický nedostatek

Teď si dovolím zkopírovat text ze stránek Ministerstva zdravotnictví, MZČR.

Na svém dnešním (27. 6.) jednání schválila vláda návrh zákona č. 96, o vzdělávání zdravotních sester.
„Cílem našeho návrhu je umožnit stabilizaci systému kvalifikačního vzdělávání při zachování jeho kvality, a to především u ošetřovatelských profesí všeobecné sestry, dětské sestry a praktické sestry neboli zdravotnického asistenta. To vše samozřejmě v souladu s aktuálními potřebami v oblasti zdravotnictví,“vysvětlil ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.
Nový zákon by měl kromě jiného
  • rozšířit možnost získání odborné způsobilosti pro výkon povolání všeobecné sestry zkráceným studiem na vyšších odborných školách a pro zdravotnické pracovníky profesí zdravotnický asistent/praktická sestra, porodní asistentka a zdravotnický záchranář;
  • umožnit vykonávat povolání praktické sestry (dosud zdravotnický asistent) bez odborného dohledu, což usnadní začlenění absolventů tohoto oboru do pracovních multidisciplinárních týmů v praxi;
  • rozšířit uplatnitelnost některých zdravotnických povolání v jiných obdobných povoláních (např. zdravotnický záchranář, řidič vozidla zdravotnické záchranné služby budou na základě svého vzdělání způsobilí k výkonu povolání řidiče dopravní zdravotní služby);
  • stanovit magisterskému vzdělávání v oboru fyzioterapie status specializačního vzdělávání;
  • odstranit podmínku specializované způsobilosti pro výkon povolání bez odborného dohledu u povolání radiologického asistenta, který získal způsobilost k výkonu tohoto povolání podle dřívějších právních předpisů (střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou na SZŠ); 
  • zrušit kreditní systém, který sloužil ke kontrole celoživotního vzdělávání, a registraci vázanou na tuto kontrolu, neboť systém se doposud ukázal jako neefektivní.
Pár skromných poznámeček k této velice stručné tiskové zprávě.

Zkráceným studiem..uznávám, že spousta předmětů na VŠ je zbytečných a že asi na sestru všechny ty pytloviny okolo studia VŠ jsou zbytečné, ale doufám teda, že tam bude hodně praxe. Když jsem viděla všeobecné sestry na praxích, tak hodně často jen koukaly a nic moc nedělaly.
Jako ok, VŠ je stejně k ničemu, neb byste měli mít vyšší plat, ale nemáte. Nemluvím o magisterském studiu, to je totálně naprd. Ale stejně. Jsem silně studijní typ a myslím, že škola mi dala tak akorát ode všeho. Trošku mi to připomíná starší kolegyně z práce - "Slíbili nám, že když si uděláme doškolovák v Brně, bude to jako VŠ a budeme mít vyšší plat..." Teď moje generace bude říkat "Slíbili nám, že když budeme mít VŠ, budeme mít vyšší plat..." 
Zdravotnický asistent bez odborného dohledu...hahaha....proč zkracovat studium, proč jim umožnit bez odborného dohledu..vždyť to už dávno dělají! Pracují bez odborného dohledu jako normální všeobecná sestra, ale podle tabulek mají mnohem menší plat. Celé oddělení zdravotnických asistentů, nad kterými dohlíží jedna všeobecná sestra, která je třeba navíc na jiném oddělení. Velice výhodné pro nemocnice. Vláda chce, aby se zas víc prosazovala čtyřleté studium na střední škole - čili toto, zdravotnický asistent, aby hned mohli jít do práce. Nevidím moc rozdíl oproti nynější situaci. 
Rozšířit uplatnitelnost některých povolání..... jop, píšou tam nějakého řidiče, ale upřímně, umím si představit situaci: "Na interně chybí sestry, tak tam budete přeřazena" "Ale já jsem porodní asistentka!" (nevím proč, v hlavě mi to zní vystrašeným pištivým hláskem" "Nezájem..." S tím, jak to v našem zdravotnictví chodí, opravdu bych se nedivila. 
Zrušit kreditní systém a registraci.. Jo, pro sestřičky z okresů a obvodů fákt na pytel, já mám štěstí, že Praha a velká nemocnice, tak to naskakuje samo. Jo, ty kurzy jsou z 60-75% o ničem...ale....nevím, pořád mám pocit, že medicína je rychle se vyvíjející obor a že by se člověk měl nějak vzdělávat, udržovat si přehled. Jasně, pokud není vyhořelý, tak se vzdělává sám, ale...ale....
Ještě nám staniční říkala, že adaptační proces (když nastoupíte na nové místo většinou 3-6 měsíců, kdy se zacvičujete a pak jste hodnoceni, jste zařazeni v 9.platové třídě a pak se přesunete do 10.) bude zkrácen na 60 dní a pak rovnou...no, bohužel asi nesmím říct, jak dlouho trval ten můj....

No, tak takhle budem řešit nedostatek sester. Neb si asi myslí, že jich je nedostatek proto, že je těžké absolvovat studium. Ale ono to je něčím jiným. Proč bychom ovšem něco dělali jednoduše, jako třeba zvedli platy, když to jde složitě. Jsem fakt zvědavá, jak tu pak bude vypadat kvalita péče, nechme se překvapit. 


Žádné komentáře :

Okomentovat

Děkuji mockráte za váš komentář!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...